महेन्द्र बिन्देश्वरी क्याम्पसमा वक्तृत्वकला प्रतियोगिता सम्पन्न