सप्तकोशी नगर प्रमुखमा यस्ता छन् दावेदार, गौतमको फेरी दो¥याउने तयारी