घ्यू तेल उत्पादक संघले भन्यो–खानेतेल घाटामा बेच्दैछौं