षडयन्त्र र चलाखीले गरिने राजनीति अस्थायी हुने : प्रदेश मन्त्री लेखी