स्व.अम्बर बहादुर कार्कीले संकलन गरेको सुतार कार्कीहरु को वंशावली पुस्तक बिमोचन